از مهم ترین آثار تاریخی و دیدنی شهر کهن و باستانی کاشان مجموعـه‌ي بـا عظمـت و شکوهمند بازار تاریخی کاشان است. این مجموعه شامل بازارها، تیمچه هـا، سـراها، مـساجد و زیارتگـاه هـا است. به‌دلیل آراستگی و ارزش معماري بناهـاي متعلـق بـه کـل مجموعـه، اهمیـت و ارزش بازار دوچندان شده و موجب شگفتی و تعجب گردشگران […]
عضویت در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار کاشان شناس آدرس پست الکترونیکی خود را وارد نمایید و روی دکمه عضویت کلیک کنید